IBN Slovakia s.r.o.

 
IČO: 35 859 326
 
Spoločnosť IBN Slovakia s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 28982/B
 

Kontakt

IBN Slovakia s.r.o.
Bernolákova 1623 / 20
901 01 MalackyEmail: ibn(a)ibnslovakia.sk